Vigtigt nyt om kobling af vildtudbytteindberetning og jagttegnsudstedelse


Lov om jagt og vildtforvaltning er blevet ændret for at opnå en højere indberetningsprocent for vildtudbytte. En højere indberetningsprocent vil blandt andet bidrage til et bedre grundlag for fastsættelse af jagttider.


Det betyder, at du skal indberette dit vildtudbytte for det foregående jagtår, før du kan få et jagttegn. Dette gælder også, selvom du ikke var på jagt eller ikke nedlagde noget.


Du kan læse mere om reglerne her og samtidig finde linket til "Mit jagttegn"