Ny jæger

 


Foran dig venter nogle af livets mest intense oplevelser i pagt med naturen. Jagt bliver for nogle en livsstil og for andre en spændende fritidsinteresse, der kan udøves af alle fra 16-års alderen og langt ind i pensionsalderen.


I Danmarks Jægerforbund er vi med hele vejen og tilbyder f.eks. kurser og rådgivning, uanset hvad dine behov og interesser er.


Jagttegnsundervisning

Inden du må gå på jagt i Danmark, skal du have et jagttegn. For at få jagttegnet skal du være fyldt 16 år og bestå en jagtprøve. Når du har bestået jagtprøven, bliver du registreret i jagttegnsregisteret.


Jagtprøven


Selve jagtprøven består af en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske del skal du på en halv time besvare 40 spørgsmål om jagt og vildt. Mindst 36 af svarene skal være rigtige.

I jagtprøvens praktiske del skal du vise, at du kan behandle et skydevåben forsvarligt under færdsel i terræn og ved skudafgivelse. I terrænet vil der være opstillet seks vildtfigurer, og du skal bedømme, om skudafstanden til dem er

forsvarlig. Afslutningsvis skal du vise, at du har en korrekt skydeteknik ved at afgive skud til fire lerduer.

Når du har erhvervet dit jagttegn, skal du huske altid at medbringe det på jagt.


Skydeprøver


Et er at have fået jagttegn, noget andet er at have tilstrækkelig færdighed i at håndtere dine våben. Når du har bestået jagtprøven, skal du derfor bestå en haglskydeprøve, før du får tilladelse til at gå på jagt med haglgevær. Efterfølgende kan du eventuelt vælge at gå til riffelprøve og/eller buejagtprøve. Prøverne skal bestås, før du må jage med det pågældende våben.

Uanset hvilken våbentype du ønsker at gå på jagt med, skal du træne flittigt for at sikre, at dine skydefærdigheder er på et højt niveau, så du til stadighed er med til at minimere antallet af anskydninger.


Haglskydeprøven


Du kan erhverve et haglvåben, når du har et gyldigt jagttegn. Det er vigtigt, at du træner intensivt med våbenet, da du skal bestå haglskydeprøven, før du må gå på jagt. Denne regel gælder for alle, der har taget jagttegn i 2014 eller senere.

Ved haglskydeprøven skal du afgive skud til seks højreduer, seks venstreduer og seks bagduer, og først når to duer i hver kategori er ramt, afsluttes kategorien. Der må maksimalt anvendes 18 patroner til hele prøven. For at bestå haglskydeprøven skal to duer i hver kategori være ramt.

Haglskydeprøverne afholdes af Danmarks Jægerforbund på vegne af Naturstyrelsen. Datoerne for prøver kan du se på både Jægerforbundets og Naturstyrelsens hjemmesider. Mange har stor glæde af at træne på samme skydebane, som prøven aflægges på.


Riffelprøven


Inden du som jæger kan opnå tilladelse til at gå på riffeljagt med ammunition med centraltænding, skal du bestå en riffelprøve. Der er to formål med riffelprøven. Den skal sikre træfsikkerhed samt forsvarlig våbenbetjening. Du har fem minutter til at afgive seks skud, hvoraf de fem skal ramme inden for træfområdet på en bukkeskive 100 meter borte.

Mens du er på skydepladsen, skal din våbenbetjening foregå på forsvarlig vis, ellers dumper du.

Det våben, du anvender til prøven, skal være indskudt og i forsvarlig stand. Det er naturligvis vigtigt, at du har trænet med våbenet. Husk også at bruge samme ammunition, som du har trænet og indskudt med, da træfpunktet kan ændre sig meget ved ammunitionsskift.

 

Bueprøven


Ønsker du at gå på buejagt, skal du først deltage i et kursus i en af de lokale bueklubber, der findes landet over. Kurset varer en dag, og du får gennemgået både den teoretiske og praktiske del, som ligger til grund for buejagtprøven.

Til buejagtprøven skal du gennemføre en skriftlig test med 20 buejagtrelaterede spørgsmål, heraf skal 18 besvares korrekt. Efterfølgende skal du gennemføre en praktisk prøve, hvor du skal vise korrekt buehåndtering og træfsikkerhed.

Til prøven skyder du seks pile, hvoraf de fem skal være inden for træfområdet på en bukkeskive.

Skiverne er placeret på forskellige afstande fra 10-25 meter. Når du har bestået prøven, gælder din buejagttilladelse

i fem år, hvorefter der skal aflægges en ny skydeprøve.