Beretning for året 2011


Velkommen til alle både nye og gamle

Jagtåret 2011 er nu gået, et jagtår som vi altid ser frem til med spænding. År 2011 var specielt spændende for os jægere, da det var spændende at se om der var mere vildt tilbage efter to hårde vintre i træk, som muligvis havde gået ud over vildtbestanden. Af vores vildtkonsulenter kunne vi få bekræftet at bestanden var blevet kraftigt nedreduceret, dette passer også i mange tilfælde på Bornholm. Dette kan specielt ses på store skove hvor der ikke er blevet fodret eller skovet ege og ask. Der skal selvfølgelig skoves friske træer, og ikke udtyndes af træer for at holde bestanden ved lige; Tommy viste os at det skal være træer med store friske knopper, som giver god næring. Derfor er det vigtigt at os jægere hjælper vildtet med at overleve, f.eks. fodre, dette er bl.a. blevet set i mange private skove, og har givet et stort udbytte. Resultatet af fodringen i vintersæsonen, er altså tydelig at mærke i jagtsæsonen på vildtbestanden, som er forbedret i de områder hvor der er blevet fodret. Det at vildtbestanden forbedres, gør det også sjovere for os jægere i selve jagtsæsonen.


Jægerforbundet – året der gik


Jægerforbundet har samarbejdet med de andre naturorganisationer om at få genført natur 2000 planer, som Ida Augen nu har fået vedtaget. Dette skal kommunerne i gang med at lave handlingsplaner over; På Bornholm er Hammeren, Øllende, Almindingen og Kobbeåen blevet udvalgt til naturbevaringsområder. Spørgsmålet er så bare om 2000 planerne vil gavne jagten? Det der vil gavne jagten er som regel jævnlig skovning, vedligeholdes af gamle enge (så de ikke gror til – så vi derved kan bevare arealerne), nye tiltag som vil fremme markvildtet – disse ting vil jægerforbundet specielt arbejde med at få gjort i år 2012. Vildtplanter er en ordning under jagttegnsmidler, som giver 50 % tilskud til at købe planter. Jeg opfordrer jer alle til at udnytte ordningen, så vi kan for skabt nogen levesteder for vildtbestanden. Jærgerforbundet har derudover brugt krudt på at uddanne nogle vildtplejerådgivere, som skal se om de kan fremme markvildtet.


Allinge/Sandvig Jagtforening – 2011

Vi fik i 2011 nye jagtarealer at holde jagter på, i Pedersker og i Nyker. Her har været lidt at lære, om hvordan vi skulle drive terrænet. Jeg vil gerne takke for opbakningen til vores arrangementer. I 2012 udvider vi vores lerdueskydning fra 15 til 25 gange, så vi både skyder tirsdag og lørdag. Her i 2012 siger vi farvel til Bill Hansen, som har været kasserer for os i mange år – og lagt et stort stykke arbejde i det. Dette vil vi gerne takke ham for.


Mvh. Jagtformand i Allinge/Sandvig Orla Hansen


Håber vi alle kan se frem til et forhåbentligt godt jagtår.


Orla

Formand